class schedule

july 14 sunday

 • 7:00am - 7:50am
  Full Body (Hamstrings & Back)
 • 8:05am - 8:55am
  Full Body (Hamstrings & Back)
 • 9:10am - 10:00am
  Full Body (Hamstrings & Back)
 • 10:15am - 11:05am
  Full Body (Hamstrings & Back)
  presley g.
 • 11:20am - 12:10pm
  Full Body (Hamstrings & Back)
  presley g.
 • 12:25pm - 1:15pm
  Full Body (Hamstrings & Back)
  haley d.
 • 1:30pm - 2:20pm
  Full Body (Hamstrings & Back) - Beginner
  haley d.
 • 4:00pm - 4:50pm
  Full Body (Hamstrings & Back)
 • 5:05pm - 5:55pm
  Full Body (Hamstrings & Back)
 • 6:10pm - 7:00pm
  Arms + Abs
  niki d.

july 15 monday

 • 5:00am - 5:50am
  Full Body (Center Glutes & Arm Wrap)
 • 6:00am - 6:50am
  Full Body (Center Glutes & Arm Wrap)
  niki d.
 • 7:05am - 7:55am
  Full Body (Center Glutes & Arm Wrap)
  niki d.
 • 9:30am - 10:20am
  Off-Peak Full Body (Center Glutes & Arm Wrap)
  alyssa h.
 • 12:00pm - 12:50pm
  Full Body (Center Glutes & Arm Wrap)
  alyssa h.
 • 4:25pm - 5:15pm
  Full Body (Center Glutes & Arm Wrap)
  jillian s.
 • 5:30pm - 6:20pm
  Full Body (Center Glutes & Arm Wrap)
  jillian s.
 • 6:35pm - 7:25pm
  Full Body (Center Glutes & Arm Wrap)
 • 7:40pm - 8:30pm
  Full Body (Center Glutes & Arm Wrap)

july 16 tuesday

 • 5:00am - 5:50am
  Full Body (Outer Glutes & Biceps)
  niki d.
 • 6:00am - 6:50am
  Full Body (Outer Glutes & Biceps)
  niki d.
 • 7:05am - 7:55am
  Full Body (Outer Glutes & Biceps)
  niki d.
 • 9:30am - 10:20am
  Off-Peak Full Body (Outer Glutes & Biceps)
  haley d.
 • 12:00pm - 12:50pm
  Full Body (Outer Glutes & Biceps)
 • 4:25pm - 5:15pm
  Full Body (Outer Glutes & Biceps)
 • 5:30pm - 6:20pm
  Arms + Abs
  haley d.
 • 6:35pm - 7:25pm
  Full Body (Outer Glutes & Biceps)
  haley d. 0 of 13 open waitlist
 • 7:40pm - 8:30pm
  Full Body (Outer Glutes & Biceps)
  1 of 13 open book

july 17 wednesday

 • 5:00am - 5:50am
  Full Body (Inner Thighs & Chest)
  presley g. 0 of 13 open waitlist
 • 6:00am - 6:50am
  Full Body (Inner Thighs & Chest)
  presley g. 0 of 13 open waitlist
 • 7:05am - 7:55am
  Full Body (Inner Thighs & Chest)
  0 of 13 open waitlist
 • 9:30am - 10:20am
  Off-Peak Full Body (Inner Thighs & Chest)
  0 of 13 open waitlist
 • 12:00pm - 12:50pm
  Full Body (Inner Thighs & Chest)
  alyssa h. 3 of 13 open book
 • 4:25pm - 5:15pm
  Full Body (Inner Thighs & Chest)
  alyssa h. 4 of 13 open book
 • 5:30pm - 6:20pm
  Full Body (Inner Thighs & Chest)
  niki d. 0 of 13 open waitlist
 • 6:35pm - 7:25pm
  Full Body (Inner Thighs & Chest)
  niki d. 1 of 13 open book
 • 7:40pm - 8:30pm
  Full Body (Inner Thighs & Chest)
  1 of 13 open book
 • 8:45pm - 9:35pm
  Full Body (Inner Thighs & Chest)
  8 of 13 open book

july 18 thursday

 • 5:00am - 5:50am
  Full Body (Leg Wrap & Back)
  niki d. 4 of 13 open book
 • 6:00am - 6:50am
  Full Body (Leg Wrap & Back)
  niki d. 0 of 13 open waitlist
 • 7:05am - 7:55am
  Arms + Abs
  alyssa h. 4 of 13 open book
 • 8:10am - 9:00am
  Full Body (Leg Wrap & Back)
  alyssa h. 3 of 13 open book
 • 12:00pm - 12:50pm
  Full Body (Leg Wrap & Back)
  4 of 13 open book
 • 4:25pm - 5:15pm
  Full Body (Leg Wrap & Back)
  haley d. 0 of 13 open waitlist
 • 5:30pm - 6:20pm
  Full Body (Leg Wrap & Back) - Beginner
  haley d. 8 of 13 open book
 • 6:35pm - 7:25pm
  Full Body (Leg Wrap & Back)
  0 of 13 open waitlist
 • 7:40pm - 8:30pm
  Full Body (Leg Wrap & Back) - Throwback Thursday
  6 of 13 open book

july 19 friday

 • 5:00am - 5:50am
  Full Body (Hamstrings & Biceps)
  4 of 13 open book
 • 6:00am - 6:50am
  Arms + Abs
  0 of 13 open waitlist
 • 7:05am - 7:55am
  Full Body (Hamstrings & Biceps)
  0 of 13 open waitlist
 • 8:10am - 9:00am
  Full Body (Hamstrings & Biceps) - Beginner
  haley d. 8 of 13 open book
 • 9:30am - 10:20am
  Off-Peak Full Body (Hamstrings & Biceps)
  4 of 13 open book
 • 11:00am - 11:50am
  Full Body (Hamstrings & Biceps)
  5 of 13 open book
 • 3:20pm - 4:10pm
  Full Body (Hamstrings & Biceps) - Hip Hop Friday [theme sweat]
  8 of 13 open book
 • 4:25pm - 5:15pm
  Full Body (Hamstrings & Biceps)
  6 of 13 open book
 • 5:30pm - 6:20pm
  Full Body (Hamstrings & Biceps)- Beyoncé [theme sweat]
  niki d. 0 of 13 open waitlist
 • 6:35pm - 7:25pm
  Full Body (Hamstrings & Biceps)
  6 of 13 open book

july 20 saturday

 • 6:00am - 6:50am
  Full Body (Center Glutes & Triceps)
  10 of 13 open book
 • 7:00am - 7:50am
  Full Body (Center Glutes & Triceps)
  1 of 13 open book
 • 8:05am - 8:55am
  Full Body (Center Glutes & Triceps)
  alyssa h. 0 of 13 open waitlist
 • 9:10am - 10:00am
  Full Body (Center Glutes & Triceps)
  alyssa h. 0 of 13 open waitlist
 • 10:15am - 11:05am
  Full Body (Center Glutes & Triceps)
  alyssa h. 4 of 13 open book
 • 11:20am - 12:10pm
  Full Body (Center Glutes & Triceps)
  5 of 13 open book
 • 12:25pm - 1:15pm
  Full Body (Center Glutes & Triceps)
  9 of 13 open book
 • 1:30pm - 2:20pm
  Full Body (Center Glutes & Triceps)
  4 of 13 open book
 • 2:35pm - 3:25pm
  Full Body (Center Glutes & Triceps)
  8 of 13 open book