Sunday09/25
 • Full Body (center glutes & arm wrap)
  7:30am - 8:20am (50 min)
  Ana H.
 • Full Body (center glutes & arm wrap)
  8:35am - 9:25am (50 min)
  Ana H.
 • Full Body (center glutes & arm wrap)
  9:40am - 10:30am (50 min)
  Lia B.
 • Full Body (center glutes & arm wrap)
  10:45am - 11:35am (50 min)
  Lia B.
 • Full Body (center glutes & arm wrap)
  4:00pm - 4:50pm (50 min)
  Lia B.
Monday09/26
 • Full Body (outer glutes & back)
  6:00am - 6:50am (50 min)
  Kellie R.
 • Full Body (outer glutes & back)
  7:30am - 8:20am (50 min)
  Kellie R.
 • Full Body (outer glutes & back)
  8:35am - 9:25am (50 min)
  Carly H.
 • Full Body (outer glutes & back)
  9:40am - 10:30am (50 min)
  Carly H.
 • Arms + Abs
  12:00pm - 12:50pm (50 min)
  Carly H.
 • Full Body (outer glutes & back)
  5:30pm - 6:20pm (50 min)
  Lia B.
 • Full Body (outer glutes & back)
  6:35pm - 7:25pm (50 min)
  Lia B.
Tuesday09/27
 • Arms + Abs
  6:00am - 6:50am (50 min)
  Helen D.
 • Full Body (inner thighs & chest)
  7:30am - 8:20am (50 min)
  Helen D.
 • Full Body (inner thighs & chest)
  9:40am - 10:30am (50 min)
  Helen D.
 • Full Body (inner thighs & chest)
  12:00pm - 12:50pm (50 min)
  Helen D.
 • Full Body (inner thighs & chest)
  4:25pm - 5:15pm (50 min)
  Carly H.
 • Full Body (inner thighs & chest)
  5:30pm - 6:20pm (50 min)
  Lauren L.
 • Arms + Abs
  6:35pm - 7:25pm (50 min)
  Lauren L.
Wednesday09/28
 • Full Body (hamstrings & arm wrap)
  6:00am - 6:50am (50 min)
  Helen D.
 • Full Body (hamstrings & arm wrap)
  7:30am - 8:20am (50 min)
  Helen D.
 • Buns + Guns
  8:35am - 9:25am (50 min)
  Carly H.
 • Full Body (hamstrings & arm wrap)
  9:40am - 10:30am (50 min)
  Carly H.
 • Full Body (hamstrings & arm wrap)
  12:00pm - 12:50pm (50 min)
  Carly H.
 • Full Body (hamstrings & arm wrap)
  5:30pm - 6:20pm (50 min)
  Lia B.
Thursday09/29
 • Full Body (center glutes & biceps)
  6:00am - 6:50am (50 min)
  Marcus T.
 • Full Body (center glutes & biceps)
  7:30am - 8:20am (50 min)
  Marcus T.
 • Full Body (center glutes & biceps)
  9:40am - 10:30am (50 min)
  Helen D.
 • Full Body (center glutes & biceps)
  12:00pm - 12:50pm (50 min)
  Helen D.
 • Full Body (center glutes & biceps)
  5:30pm - 6:20pm (50 min)
  Ana H.
 • Full Body (center glutes & biceps)
  6:35pm - 7:25pm (50 min)
  Ana H.
Friday09/30
 • Full Body (hamstrings & back)
  6:00am - 6:50am (50 min)
  Meredith W.
 • Full Body (hamstrings & back)
  7:30am - 8:20am (50 min)
  Meredith W.
 • Full Body (hamstrings & back)
  8:35am - 9:25am (50 min)
  Ana H.
 • Buns + Guns
  9:40am - 10:30am (50 min)
  Kellie R.
 • Full Body (hamstrings & back)
  12:00pm - 12:50pm (50 min)
  Kellie R.
  0 of 12 open
 • Full Body (hamstrings & back)
  5:30pm - 6:20pm (50 min)
  Lia B.
  7 of 12 open
Saturday10/01
 • Full Body (leg wrap & shoulders)
  7:30am - 8:20am (50 min)
  Helen D.
  0 of 12 open
 • Full Body (leg wrap & shoulders)
  8:35am - 9:25am (50 min)
  Helen D.
  0 of 12 open
 • Full Body (leg wrap & shoulders)
  9:40am - 10:30am (50 min)
  Helen D.
  0 of 12 open
 • Full Body (leg wrap & shoulders)
  10:45am - 11:35am (50 min)
  Ana H.
  6 of 12 open
 • Full Body (leg wrap & shoulders)
  11:50am - 12:40pm (50 min)
  Ana H.
  5 of 12 open