Sunday05/28
 • Off-Peak Full Body (inner thighs & biceps)
  7:05am - 7:55am (50 min)
  Mary R.
 • Full Body (inner thighs & biceps)
  8:10am - 9:05am (55 min)
  Mary R.
 • Full Body (inner thighs & biceps)
  9:15am - 10:05am (50 min)
  Mary R.
 • Full Body (inner thighs & biceps)
  10:20am - 11:10am (50 min)
  Andrea R.
 • Buns + Guns
  11:25am - 12:15pm (50 min)
  Andrea R.
 • Full Body (inner thighs & biceps)
  12:30pm - 1:20pm (50 min)
  Dominika K.
 • Full Body (inner thighs & biceps)
  1:35pm - 2:25pm (50 min)
  Dominika K.
 • Off-Peak Full Body (inner thighs & biceps)
  2:40pm - 3:30pm (50 min)
  Annabel B.
 • Off-Peak Full Body (inner thighs & biceps)
  3:45pm - 4:35pm (50 min)
  Annabel B.
 • Off-Peak Full Body (inner thighs & biceps)
  4:50pm - 5:40pm (50 min)
  Annabel B.
Monday05/29
 • Full Body (leg wrap & arm wrap)
  8:10am - 9:00am (50 min)
  Dominika K.
 • Full Body (leg wrap & arm wrap)
  9:15am - 10:05am (50 min)
  Dominika K.
 • Full Body (leg wrap & arm wrap)
  10:20am - 11:10am (50 min)
  Annabel B.
 • Full Body (leg wrap & arm wrap)
  11:25am - 12:15pm (50 min)
  Annabel B.
 • Full Body (leg wrap & arm wrap)
  12:30pm - 1:20pm (50 min)
  Annabel B.
 • Full Body (leg wrap & arm wrap)
  1:35pm - 2:25pm (50 min)
  Andrea R.
 • Full Body (leg wrap & arm wrap)
  2:40pm - 3:30pm (50 min)
  Andrea R.
Tuesday05/30
 • Full Body (outer glutes & back)
  6:00am - 6:50am (50 min)
  Stephen D.
 • Full Body (outer glutes & back)
  7:05am - 7:55am (50 min)
  Stephen D.
 • Off-Peak Full Body (outer glutes & back)
  8:10am - 9:00am (50 min)
  Stephen D.
 • Full Body (outer glutes & back)
  9:15am - 10:05am (50 min)
  Rebecca L.
 • Off-Peak Full Body (outer glutes & back)
  10:20am - 11:10am (50 min)
  Ashley S.
 • Full Body (outer glutes & back)
  12:00pm - 12:50pm (50 min)
  Ashley S.
 • Off-Peak Full Body (outer glutes & back)
  3:30pm - 4:20pm (50 min)
  Brittany W.
 • Full Body (outer glutes & back)
  4:30pm - 5:20pm (50 min)
  Brittany W.
 • Full Body (outer glutes & back)
  5:30pm - 6:20pm (50 min)
  Dominika K.
 • Full Body (outer glutes & back)
  6:30pm - 7:20pm (50 min)
  Dominika K.
 • Off-Peak Full Body (outer glutes & back)
  7:30pm - 8:20pm (50 min)
  Dominika K.
Wednesday05/31
 • Full Body (center glutes & biceps)
  6:00am - 6:50am (50 min)
  Mary R.
 • Full Body (center glutes & biceps)
  7:05am - 7:55am (50 min)
  Mary R.
 • Off-Peak Full Body (center glutes & biceps)
  8:10am - 9:00am (50 min)
  Andrea R.
 • Full Body (center glutes & biceps)
  9:15am - 10:05am (50 min)
  Andrea R.
 • Off-Peak Buns & Guns
  10:20am - 11:10am (50 min)
  Mackenzie M.
 • Full Body (center glutes & biceps)
  12:00pm - 12:50pm (50 min)
  Rebecca L.
  2 of 12 open
 • Off-Peak Full Body (center glutes & biceps)
  1:30pm - 2:20pm (50 min)
  Stephen D.
  7 of 12 open
 • Off-Peak Full Body (center glutes & biceps)
  2:30pm - 3:20pm (50 min)
  Mackenzie M.
  5 of 12 open
 • Off-Peak Full Body (center glutes & biceps)
  3:30pm - 4:20pm (50 min)
  Stephen D.
  5 of 12 open
 • Full Body (center glutes & biceps)
  4:30pm - 5:20pm (50 min)
  Stephen D.
  5 of 12 open
 • Full Body (center glutes & biceps)
  5:30pm - 6:20pm (50 min)
  Stephen D.
  7 of 12 open
 • Full Body (center glutes & biceps)
  6:30pm - 7:20pm (50 min)
  Dominika K.
  2 of 12 open
 • Off-Peak Full Body (center glutes & biceps)
  7:30pm - 8:20pm (50 min)
  Dominika K.
  7 of 12 open
Thursday06/01
 • Full Body (hamstrings & triceps)
  6:00am - 6:50am (50 min)
  Stephen D.
  0 of 12 open
 • Full Body (hamstrings & triceps)
  7:05am - 7:55am (50 min)
  Stephen D.
  5 of 12 open
 • Off-Peak Full Body (hamstrings & triceps)
  8:10am - 9:00am (50 min)
  Annabel B.
  5 of 12 open
 • Full Body (hamstrings & triceps)
  9:15am - 10:05am (50 min)
  Ashley S.
  0 of 12 open
 • Off-Peak Full Body (hamstrings & triceps)
  10:20am - 11:10am (50 min)
  Ashley S.
  8 of 12 open
 • Off-Peak Full Body (hamstrings & triceps)
  11:25am - 12:15pm (50 min)
  Rebecca L.
  5 of 12 open
 • Full Body (hamstrings & triceps)
  12:30pm - 1:20pm (50 min)
  Rebecca L.
  6 of 12 open
 • Off-Peak Full Body (hamstrings & triceps)
  1:30pm - 2:20pm (50 min)
  Rebecca L.
  9 of 12 open
 • Off-Peak Full Body (hamstrings & triceps)
  2:30pm - 3:20pm (50 min)
  Mackenzie M.
  9 of 12 open
 • Off-Peak Full Body (hamstrings & triceps)
  3:30pm - 4:20pm (50 min)
  Annabel B.
  9 of 12 open
 • Full Body (hamstrings & triceps)
  4:30pm - 5:20pm (50 min)
  Annabel B.
  8 of 12 open
 • Full Body (hamstrings & triceps)
  5:30pm - 6:20pm (50 min)
  Annabel B.
  5 of 12 open
 • Full Body (hamstrings & triceps)
  6:30pm - 7:20pm (50 min)
  Mackenzie M.
  8 of 12 open
 • Off-Peak Full Body (hamstrings & triceps)
  7:30pm - 8:20pm (50 min)
  Michelle M.
  7 of 12 open
 • Off-Peak Full Body (hamstrings & triceps)
  8:30pm - 9:20pm (50 min)
  Michelle M.
  9 of 12 open
Friday06/02
 • Full Body (inner thighs & shoulders)
  6:00am - 6:50am (50 min)
  Claire B.
  3 of 12 open
 • Full Body (inner thighs & shoulders)
  7:05am - 7:55am (50 min)
  Claire B.
  5 of 12 open
 • Off-Peak Full Body (inner thighs & shoulders)
  8:10am - 9:00am (50 min)
  Claire B.
  5 of 12 open
 • Full Body (inner thighs & shoulders)
  9:15am - 10:05am (50 min)
  Ashley S.
  4 of 12 open
 • Off-Peak Full Body (inner thighs & shoulders)
  10:20am - 11:10am (50 min)
  Ashley S.
  7 of 12 open
 • Off-Peak Full Body (inner thighs & shoulders)
  11:25am - 12:15pm (50 min)
  Andrea R.
  5 of 12 open
 • Full Body (inner thighs & shoulders)
  12:30pm - 1:20pm (50 min)
  Andrea R.
  5 of 12 open
 • Off-Peak Full Body (inner thighs & shoulders)
  3:30pm - 4:20pm (50 min)
  Annabel B.
  6 of 12 open
 • Full Body (inner thighs & shoulders)
  4:30pm - 5:20pm (50 min)
  Annabel B.
  8 of 12 open
 • Full Body (inner thighs & shoulders)
  5:30pm - 6:20pm (50 min)
  Annabel B.
  7 of 12 open
Saturday06/03
 • Full Body (outer glutes & back) - ** Advanced **
  7:05am - 7:55am (50 min)
  Mary R.
  5 of 12 open
 • Full Body (outer glutes & back)
  8:10am - 9:00am (50 min)
  Dominika K.
  5 of 12 open
 • Full Body (outer glutes & back)
  9:15am - 10:05am (50 min)
  Dominika K.
  7 of 12 open
 • Full Body (outer glutes & back)
  10:20am - 11:10am (50 min)
  Michelle M.
  5 of 12 open
 • Full Body (outer glutes & back)
  11:25am - 12:15pm (50 min)
  Michelle M.
  5 of 12 open
 • Full Body (outer glutes & back)
  12:30pm - 1:20pm (50 min)
  Michelle M.
  8 of 12 open
 • Off-Peak Full Body (outer glutes & back)
  1:35pm - 2:25pm (50 min)
  Rebecca L.
  8 of 12 open
 • Off-Peak Full Body (outer glutes & back)
  2:40pm - 3:30pm (50 min)
  Rebecca L.
  7 of 12 open